O nás

DREAMDEV

DREAMDEV je komunita ľudí, ktorý sa zaoberajú tvorbou webstránok a vývojom webových aplikácií. Každý z nás je samostatne činný, ale zdieľame spolu svoje postupy, rady a informácie pre dosiahnutie najlepších výsledkov a spokojnosti zákazníka. Cieľom našej komunity je realizácia projektu DREAMDEV learning a vzájomná podpora členov. Každý člen komunity prispieva na projekt DREAMDEV learning dobrovoľne podľa vlastného uváženia a zhodnotenia prínosu komunity pre jeho samého.

DREAMDEV nie je biznis,
DREAMDEV je poslanie.

DREAMDEV learning

DREAMDEV learning je projekt, ktorého cieľom je poskytnúť kvalitné vzdelanie zdarma pre všetkých. Ak vieme prečo sa chceme učiť a vieme že naše vedomosti budú naplno využité, dokážeme sa učiť s väčšou chuťou a motiváciou. Preto cieľom tohto projektu je využitie v minulosti zaužívaného princípu majstra a učňa, kde majster predáva svoje znalosti z praxe svojmu žiakovi. Okrem iného, náš projekt podporuje kreativitu študentov, ktorí majú možnosť vymyslieť si vlastný projekt, ktorým ich majster prevedie. Okrem praktických skúseností a vedomostí študenti získajú svoj vlastný funkčný projekt, ktorým môžu prispieť k zlepšeniu nie len svojho okolia. V prípade, že študent nemá predstavu o svojom projekte, môže si vybrať z projektov navrhnutých komunitou alebo projektov tretích strán.